Diensten

 • Advies

 • Begeleiding ontwikkeling

 • Interim management (op projectbasis)

 • Strategieontwikkeling: missie, visie, doelstellingen, organisatie, actieplan, roadmap etc.

Voorbeelden

 • Begeleiden ontwikkelen bedrijventerreinen (gemeente Bergeijk)

 • Interim taken economische zaken (gemeente Eersel)

 • Begeleiding ontwikkeling roadmap E-Trucks Europe BV

 • Management Kempisch Ondernemers Platform (KOP)

 • Interim taken economische zaken, toerisme en recreatie (gemeente Reusel-De Mierden)

 • Interim taken milieu (gemeente Valkenswaard)

 • Inleiding economie en duurzaamheid in kader kerntakendiscussie gemeenteraad (gemeente Oirschot)

 • Oprichting Streekplatform De Kempen

 • Ontwikkeling strategie Stichting Hoefzicht Westerhoven

 • Ontwikkeling strategie Dorpsraad

 • Ontwikkeling Strategisch kader Adviesraad Sociaal Domein gemeente Bergeijk

 • Ontwikkeling van een projectenbureau en uitvoeringsprogramma 2017-2020 Kempisch Ondernemers Platform (KOP)

Dé hulpmotor voor uw ontwikkeling

Illness begint niet voor niets met I en wellness niet voor niets met We

BEN CORNELIS

Meer informatie?

Neem gerust contact met me op.

Telefonisch op nummer 06 13 46 99 37 of via e-mail, info@bencornelis.nl.